Človek by si mav celkom skromne povedat: až tak mnoho toho nevím,
a preto sa tu na svete budem račej čudovat, jako svet menyt.
Pri čudováný totyž nelítajú trísky a nekapú ryby, rastú stromy a padá snah…
a šecko je na svojom míste a v porádku, jako tedy, ked je na jar naozaj jar,
v lete leto, na jablony jabĺčko, na človekovi hlava a v človekovi srcco.
(Stanislav Štepka)Sloboda, ohľaduplnosť, ekologická zodpovednosť…
Spája nás vedomie zodpovednosti za vplyv nášho správania na prírodu. Vnímame a rešpektujeme hodnotu všetkého živého i neživého na Zemi bez toho, aby sa táto hodnota vzťahovala k užitočnosti pre nás. Snažíme sa zladiť zabezpečenie našich základných potrieb so starostlivosťou o Zem.

Postupne zhmotňujeme svoju predstavu o ekologickejšom, zodpovednejšom živote. Vytvárame prostredie a podmienky ktoré automaticky a nenásilne podporujú ekologické zmýšľanie, znižujú energetické nároky a nároky na externé zdroje.Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License