Pôdne Spoločenstvo Olšinka (Landtrust Olšinka) je občianským združením
založeným v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Sídlo spoločenstva: Hany Meličkovej 12, 841 05 Bratislava.
Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub, ai.)
IČO: 421 792 54
Predseda PSO: Peter Horák
Podpredseda PSO: Daniel Markonadpis2.jpg

Jela Priehradníková
Dáša Zemanovičová
Hanka Horáková
Peter Horák
Dano Marko
Patrik Martin
Marek Poláček

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License